Contractbeheer

Uw contracten door ons laten beheren?

Ieder contract moet worden beheerd. CAD kan u hierbij helpen. Bijvoorbeeld door te controleren of afspraken worden nagekomen, contact te onderhouden met uw dienstverlener en ervoor te zorgen dat contractuele wijzigingen correct worden doorgevoerd. Wilt u ook meer inzicht in uw contracten? Neem dan eens contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Wat is Contractbeheer?

Contractbeheer is het proces waarbij afspraken duidelijk worden vastgelegd, en contracten en contractwijzigingen worden beheerd en bewaakt. Goed contractbeheer zorgt ervoor dat afspraken worden nageleefd en dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Waar kunnen wij u bij helpen?

CAD helpt u graag bij het creëren van meer inzicht in uw contracten. Bijvoorbeeld door contractgegevens voor u te beheren, zorg te dragen voor de fysieke archivering van uw contractdossiers en door planningen van actiepunten voor u te bewaken. Meer weten? Neem dan contact met ons op!