Aanbestedingen

Uw facilitare diensten uitbesteden?

Om een aanbestedingstraject succesvol af te ronden is het belangrijk om voldoende kennis te hebben van de markt en geldende wet- en regelgeving. Heeft u deze kennis niet in huis? Dan helpen wij u graag. Of het nu gaat om het formuleren van de opdracht of om het selecteren van selectie- of gunningscriteria. CAD biedt ondersteuning in iedere fase van het aanbestedingsproces.

 

Wat is Aanbesteden?

Bij een aanbesteding maakt een opdrachtgever bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren. Via de aanbesteding worden bedrijven uitgenodigd om voor een bepaalde tijd een offerte in te dienen. Wanneer de deadline is verstreken selecteert de opdrachtgever de partij die de opdracht krijgt. Het doel van aanbestedingsprocedures is enerzijds het bevorderen van een gezonde marktwerking en anderzijds om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven.

 

Waar kunnen wij u bij helpen?

CAD biedt ondersteuning in iedere fase van het aanbestedingsproces. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een PvE (Programma van Eisen) of SLA (Service Level Agreement), het uitzetten van de aanbesteding, het monitoren van de inschrijvingen of het uitbrengen van advies in de gunningsfase. Meer weten? Neem dan contact met ons op!